Samarbejdet med os

Vi er pålidelige, stabile og ordentlige i samarbejdet med såvel familier som samarbejdspartnere. Vi deltager selvfølgelig i planlagte møder hos Jer, ligesom vi i nogle sager varetager indkaldelse til møder og referatskrivning.

I alle sager vi sørger vi for, at sagsbehandler løbende opdateres omkring vores arbejde med familierne. På den måde sikres det at sagsbehandler, til enhver tid, er orienteret om udviklingen i sagen.

I praksis betyder det, at vi tilpasser os og leverer det der er behov for og til gavn for det enkelte sagsforløb.

 

Takster kr. pr. time 2019

Timer hverdage inden kl. 17.00                                                       725

Timer hverdage efter kl. 17.00                                                         1.088,-

Køretid konsulent:

Hverdage inden kl. 17.00                                                                   362,-

Hverdage efter kl. 17.00 weekender og helligdage                      542,-

Kilometer                                                                                              3,52,-

Notater og rapport                                                                              725,-

Idet at vi er en non-profit organisation, har vi i nogle tilfælde mulighed for, at søge fondsmidler som tilskud til afvikling af projekter. Vi kan derved tilbyde økonomisk fordelagtige projektforløb, hvor vi i gensidighed og samarbejde vil kunne udvikle nye tilgange og erfaringer i opgaveløsningen.