FFA | Fonden – stå stærkt

FFA | Fonden er en erhvervsdrivende fond, som tilbyder specialiserede familierettede indsatser.  Vi har specialiseret os i indsatserne familieanlyse, MFU-målrettet forældreuddannelse, individuelle projektforløb, familiebehandling. 

Vi arbejder i et felt, der afspejler det omgivende samfund. Derfor er vi optagede af, de politiske strømninger, og nyeste forskning inden for det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige område.

I et samarbejde med os kan I forvente kvalificerede indsatser for familieog faglig skarp og målrettet dokumentation. I sager med flere aktører tilbyder vi at koordinere samarbejdet med henblik på at skabe sammenhæng og overblik. 

Vi leverer indsatser som forebyggelse til anbringelse eller som bidrag til et kvalificeret dokumenteret anbringelsesgrundlag med fokus på at understøtte inddragelse af børn og forældre i processen. 

Vores fleksibilitet er kendt af vores samarbejdspartnere, og vi er tilgængelige, når der er brug for os. Vi arbejder døgnet rundt, hele året og vi har gennem et århundrede skabt markante og holdbare resultater for udsatte børn, unge og familier.

Evnen til, at få alle i familien til at stå selv og stå stærkt, er vores fineste opgave, og det er vi i al beskedenhed rigtig gode til.