Familiebehandling

Vores fokus i familiebehandling er at give forældrene de bedste forudsætninger for at navigere i hverdagen og styrke deres samspil med barnet/børnene i familien.
 
Familiebehandling hos os er en struktureret indsats, hvor målet er at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og styrke barnets/børnenes udvikling og trivsel, så de kan stå stærkt selv.

Vi arbejder ud fra de konkrete mål der fremgår af handleplanen og vi er i indsatsen fleksible i forhold til at tilpasse os familiens hverdag og behov.

Vi har mulighed for at træde til akut og vi er i den proces opmærksomme på, at indsatsen kan overdrages til kommunens egne interne tilbud, såfremt det bliver aktuelt.