Familiebehandling

Familiebehandling hos os er en struktureret indsats, hvor målet er at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og styrke barnets/børnenes udvikling og trivsel, så de kan stå stærkt selv.

Vores fokus i familiebehandling er at give forældrene de bedste forudsætninger for at navigere i hverdagen og styrke deres samspil med barnet/børnene i familien. Vores fleksibilitet sikrer at vi kan være til stede når der er behov for det og så det kan hænge sammen med familiens øvrige hverdag og aktiviteter.

Der er i perioden løbende kontakt til sagsbehandler, som derved holdes orienteret om samarbejdet og udviklingen i familien. Derudover kontakter vi børnenes skole eller daginstitution, med henblik på at etablere en samarbejdsalliance som rummer tillid, tryghed og retning for både børn, forældre og de professionelle omkring familien.

Indsatsen varetages af to fast tilknyttede konsulenter, der matches familien nøje ud fra personlighed og faglig baggrund. Dette med henblik på de bedste betingelser for tryghed og udvikling.

Vi har mulighed for at træde til akut og vi er i den proces opmærksomme på, at indsatsen kan overdrages til kommunens egne interne tilbud, såfremt det bliver aktuelt.