Akutte indsatser

Vi tilbyder akutte og intensive indsatser i familier, hvor der eksempelvis er mistanke om vold eller overgreb, er sket sammenbrud i anbringelsen, eller andre typer opgaver der kræver en akut og kvalificeret indsats.

I denne type opgave kan vi ved en intensiv tilstedeværelse i familien, undersøge og afdække risiko- og sikkerheds faktorer for barnet i familien. Vi ser det også som en vigtig opgave, at støtte familien i processen under- og efter eventuelle afhøringer i forbindelse med overgrebspakken, med henblik på at skabe en forståelse for proceduren og genskabe tryghed og tillid i familien. Vi har et et øget fokus på, at understøtte familiens samarbejde med sagsbehandler og eventuelt den institution der har underrettet og hvor samarbejdet skal forsætte.

Vi arbejder i de akutte indsatser målrettet på, at indhente den nødvendige viden om familiens samlede situation. Vi søger samtidig at øge familiens indsigt og forståelse for deres handlemønstre og interne relationer, for derved at kunne skabe den nødvendige ro.
Vi er i forløbet opmærksomme på, at kunne træde hurtigt ud af familien igen. Enten med henblik på, at overdrage en videre indsats til forvaltningens egne interne tilbud eller på baggrund af en vurdering af, at de tiltag vi har arbejdet med i forløbet, har gjort at familien i stand til at stå stærkt alene.

Vi supplerer med viden til den børnefaglige undersøgelse, tilbyder at udarbejde undersøgelsen eller en familieanalyse som tillæg til den børnefaglige undersøgelse, såfremt det skønnes gavnligt for sagsforløbet.