Bestyrelse

FFA|Fonden


Bestyrelsesformand Dorte Fjeldsted
Fhv. Børn- og Ungechef, Rudersdal Kommune.

Jeg er valgt til bestyrelsen for at bidrage til, at FFA er en fagligt stærk moderne virksomhed, der løser opgaver for stat og kommune, dér hvor samarbejdet mellem offentlig og privat virksomhed optimerer opgaveløsningen. Jeg vil medvirke til: At FFA altid matcher de behov, samfundet har, når det gælder behandling af familier, børn og unge.
At fremme organisationsudvikling og relationsarbejde. At min erfaring som chef i forskellige sociale organisationer kan kvalificere og organisationsudvikle arbejdet med familier børn og unge i fremtidens FFA.
At sidde i bestyrelsen betyder for mig at fremme visionen om samspillet mellem det offentlige og private.
 Kasper Pavar, bestyrelsesmedlem
Forstander, Skolen på Slotsvænget

”For mig er der ingen tvivl om, at FFA bidrager til opgaveløsninger for kommunerne, der er både kvalitative og afstemte.
Med en baggrund i socialt arbejde gennem 20 år – nu som forstander på en kostskole – er det min hensigt at bidrage til FFA’s fortsatte fokus på kvalitet, fleksibilitet og integritet i mødet med udsatte familier og samarbejdspartnere.”

 

 


Flemming Olsen, bestyrelsesmedlem

Fhv. Familiechef i Frederikssund Kommune.

Min erfaring med udsatte børn, unge og deres familier bunder i ca. 30 års arbejde på kommunalt plan. Jeg har siddet i FFA’s bestyrelse siden 2009. Mit formål med at sidde i bestyrelsen er at være med til sikre, at FFA løbende udvikler tilbud til kommunerne, som er præget af høj faglighed og fleksibilitet og som samtidig er økonomisk attraktive for kommunerne.
 
 
 


Torben Freij Jensen, bestyrelsesmedlem
Konfliktmægler og organisationskonsulent med egen virksomhed.

Langvarig erfaring med bestyrelsesarbejde både i egenskab af mit professionelle virke og i kraft af flere bestyrelsesjob.
Jeg har tidligere arbejdet en del med personer med sindslidelser som speciallærer og med andre udsatte grupper. Jeg har den ambition på FFA’s vegne, at vi skal være en vigtig medspiller for kommuner, organisationer og andre interessenter inden for arbejdet med børn, unge og familier.