Familierettede indsatser

I FFA | Fonden leverer vi individuelt tilpassede og særligt tilrettelagte indsatser for udsatte børn, unge og familier. De opgaver vi løser er mangfoldige og komplekse, derfor er vi bevidste om at have personlig og faglig bredde i personalegruppen.
Hos os vægter vi personlighed, opdatering og uddannelse højt, hvilket afspejler sig i vores  tilgange og metodevalg.

Vi er kendt for vores fokus på transparens i samarbejdet og på inddragelse i forløbet af både familier og samarbejdspartnere.

Vi lykkes med at skabe kontakt i de familier, hvor tilliden til samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er brudt sammen, eller er ikke eksisterende.
Vi bliver ofte bemærket for vores evne til at træde til i akutte situationer og – trods høj kompleksitet – skabe tillid og grobund for samarbejde, og skabe udvikling.

Vi har gode erfaringer med at koordinere de forskellige aktørers indsatser i familierne med henblik på at skabe samarbejdsalliancer og fælles retning. Vores bestræbelse er, at skabe sammenhæng i indsatserne omkring familierne, og undgå at der arbejdes i siloer.
Den koordinerende rolle giver os mulighed for at levere samlet og fyldestgørende dokumentation, der styrker forvaltningens grundlag for vurdering af udviklingen og eventuelt videre støttebehov i familien.

Vores indsatser er kendetegnet ved en stærk faglig tilgang og vi leverer skriftlige produkter af høj kvalitet. Vi er pålidelige, stabile og ordentlige i samarbejdet. Vi følger op på opgaverne, og er klare i vores forventninger til både samarbejdspartnere og os selv.

Læs mere om vores indsatser her: