Familierettede indsatser

I FFA | Fonden leverer vi individuelt tilpassede og særligt tilrettelagte indsatser for udsatte børn, unge og familier. De opgaver vi løser er mangfoldige og komplekse, derfor er vi bevidste om at have faglig bredde og have en veluddannet personalegruppe.
Hos os vægter vi opdatering og uddannelse højt, hvilket afspejler sig i vores  tilgange og metodevalg.

Vi er kendt for vores fokus på transparens i samarbejdet og på inddragelse i forløbet af både familier og samarbejdspartnere.

Vi lykkes med at skabe kontakt i de familier, hvor tilliden til samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er brudt, eller ikke eksisterende.
Vi bliver ofte bemærket for vores evne til at træde til i akutte situationer og – trods høj kompleksitet – skabe tillid og grobund for samarbejde, og skabe udvikling over kort tid.

Vi har gode erfaringer med at koordinere de forskellige aktørers indsatser i familierne. Vores bestræbelse er, at skabe sammenhæng i indsatserne i familien, og med vores koordinerende rolle undgå at der arbejdes i siloer.
Den koordinerende rolle giver os mulighed for at levere samlet og fyldestgørende dokumentation, der styrker forvaltningens grundlag for vurdering af udviklingen og eventuelt videre støttebehov i familien.

Vores indsatser er kendetegnet ved en stærk faglig tilgang og vi leverer skriftlige produkter af høj kvalitet. Vi er pålidelige, stabile og ordentlige i samarbejdet. Vi følger op på opgaverne, og er klare i vores forventninger til både samarbejdspartnere og os selv.

Læs mere om vores indsatser her: