Individuelle projektforløb

Vi indgår gerne i individuelle projektforløb i samarbejde med kommuner og sagsbehandlere, med henblik på sammen at nytænke tilgange og måder at arbejde forebyggende på.

Vi har god erfaring med at træde akut og intensivt til i familier, som kræver stor fleksibilitet både i forhold til timeforbrug og tidspunkter for tilstedeværelse i familien. Vi har ligeledes god erfaring med at overlevere en intensiv indsats til interne indsatser i kommunen, når familien er stabiliseret.

På opfordring deltager vi gerne løbende i drøftelser om komplekse sager i de kommuner vi samarbejder med.

Idet at vi er en non-profit organisation, har vi i nogle tilfælde mulighed for, at søge midler som tilskud til afvikling af projekter. Vi kan derved tilbyde økonomisk fordelagtige projektforløb, hvor vi gensidigt og i samarbejde vil kunne udvikle nye tilgange og erfaringer i opgaveløsningen.