Overvåget samvær

Overvåget samvær adskiller sig fra det støttede samvær, ved at konsulenten ikke støtter aktivt op omkring samværet, men i stedet observerer og efterfølgende beskriver samværet. Konsulenten kan afbryde samværet, hvis det forløber stærkt uhensigtsmæssigt for barnet. I løbet af samværet er konsulenten “fluen på væggen”.

Samvær i eget hjem

Langt de fleste forældre, uanset deres problematikker, har det svært med at blive holdt øje med, når de er sammen med deres barn eller børn. Ikke mindst når der tale om en tvungen foranstaltning som overvåget samvær. Vi har imidlertid gode erfaringer med at skabe en mere tryg og naturlig ramme for familierne ved at lade det overvågede samvær foregå i forældrenes eget hjem. Dette skaber ofte et mere sammenhængende forløb i samværet mellem barn og forældre. Det beror dog naturligvis altid på en konkret vurdering, hvorvidt samvær i eget hjem er det rette valg.

Imødekommende lokaliteter

Vi kan desuden tilbyde overvåget samvær i vores hus i Fredensborg, hvor vi har et velindrettet lokale og stor have med legehus, sandkasse, gynger, rutsjebane, bålplads og god plads til boldspil.