Sikkerhedsplan

Sikkerhedsplanen er en detaljeret køreplan der kan være med til at sikre barnet/den unge mod omsorgssvigt, overgreb m.m. enten som forebyggelse til anbringelse eller som et led i en hjemgivelsesplan. Det er et redskab, der skaber optimal opmærksomhed omkring både sikkerheds- og risikofaktorer i familien.

Signs of Safety (SoS)

En sikkerhedsplan er et hjælperedskab under metoden SoS. Den udarbejdes ofte i kombination med andre ydelser, for eksempel en familieanalyse eller en børnesagkyndig undersøgelse. Gennem besøg hos og samtaler med barn og forældre samt sagsbehandler og øvrige behandlere skaber vi overblik over risikofaktorer samt hvilke professionelle og private ressourcepersoner, der omgiver barn og familie.

Dokumentation og levering

  • Den færdige plan indeholder en omfattende oversigt med aftaler for barnets hverdag, professionel kontrol, terapeutisk arbejde med forældrene samt ikke mindst inddragelse af familiens private netværk, skole/institution og evt. andre netværkspersoner i lokalområdet.
  • Sikkerhedsplanen kan udarbejdes i løbet af to til fire uger.