Børnefaglig undersøgelse

Vi har specialiseret os i, at udarbejde særligt hurtige og samtidig solide børnefaglige undersøgelser jf. Servicelovens § 50. Vi udarbejder undersøgelserne indenfor 1-2 måneder, idet vi ved, at det er afgørende med en hurtig og grundig afklaring – specielt i sager med en høj bekymringsgrad.

Vi er kendt for at levere undersøgelser af en høj kvalitet, når der er behov for en hurtig afklaring og afdækning af sikkerheds- og risikofaktorer i familien, f.eks. i sager jf. overgrebspakken. Vi er især opmærksomme på en grundig afdækning af, hvordan familiens eksisterende netværk kan bidrage med løsninger til at afhjælpe familiens vanskeligheder. 

Den børnefaglige undersøgelse hos os vil altid indeholde følgende:

  • 2 børnesamtaler hhv. hjemme og i skole/institution. 
  • 2 forældresamtaler ved hjemmebesøg. 
  • Afdækning af netværk. 
  • 1 møde med lærere/pædagoger, som pendant til skoleudtalelsen og andre relevante fagpersoner. 
  • Inddragelse af øvrige relevante sagsakter. 

Vi tilbyder desuden forebyggende indsatser i familien i undersøgelsesperioden og supplerer den børnefaglige undersøgelse med en familieanalyse eller en forældrekompetenceundersøgelse, hvis det vurderes relevant at undersøge og afdække familiens forhold yderligere.