Samarbejdshåndtering i plejefamilier

I FFA har vi mange års erfaring i at arbejde med plejefamilier.

Vi tilbyder intensiv støtte til plejefamilier i form af, supervision, familiebehandling hos hhv. biologiske forældre og plejeforældre, samt støttet og overvåget samvær både ude i familierne og i vores samværslokaler i Fredensborg.

Vi er særligt optagede af, hvordan de forskellige aktører omkring det anbragte barn, læser barnets reaktioner, på samværet med deres biologiske forældre.

Formålet med samarbejdshåndtering er, at skabe en sammenhængende og koordineret indsats med henblik på, at håndtere det anbragte barns vilkår og reaktioner relevant. Formålet er også, at skabe ro og grobund for at sikre en øget tilknytning og stabilitet i anbringelsen.

Vi fokuserer i forløbet særligt på samarbejdet mellem de biologiske forældre og plejeforældrene. Vi understøtter kommunikationen imellem de biologiske forældre og plejeforældrene med henblik på, at skabe en fælles forståelse for barnets behov og reaktioner før- , under og efter samvær.

Lige nu samarbejder vi med udvalgte kommuner omkring brobygning/mægling i samarbejdet mellem plejefamilier og biologiske forældre. I projekterne indgår der supervision, undervisning og vejledning til henholdsvis biologiske forældre og plejefamilier.