Samarbejdshåndtering i plejefamilier

I FFA har vi mange års erfaring i at arbejde med plejefamilier.

Vi tilbyder supervision til plejefamilier, familiebehandling hos hhv. biologiske forældre og plejeforældre, samt støttet og overvåget samvær både ude i familierne og i vores samværslokaler i Fredensborg.
Som samværskonsulenter, er vi i stigende grad blevet optagede af, hvordan de forskellige aktører omkring plejefamilien og barnet, læser barnets reaktioner, på samværet med deres biologiske forældre.
Formålet med vores indsats vedrørende samarbejdshåndtering er, at skabe en sammenhængende og koordineret indsats med henblik på, at øge muligheden for, at håndtere det anbragte barns vilkår og reaktioner relevant.

Vi fokuserer i forløbet særligt på samarbejdet mellem de biologiske forældre og plejeforældrene, samt tilbyder sparring til familieplejekonsulenten. Vi understøtter endvidere kommunikationen imellem de biologiske forældre og plejeforældrene med henblik på, at skabe en fælles forståelse for barnets behov og reaktioner før- , under og efter samvær.

Lige nu samarbejder vi med udvalgte kommuner omkring brobygning/mægling i samarbejdet mellem plejefamilier og biologiske forældre. I projekterne indgår der supervision, undervisning og vejledning til henholdsvis plejefamilier og familieplejekonsulenter.