Samarbejdet med os

Vi er fleksible, hvad angår samarbejdet med Jer i Kommunerne. Vi deltager selvfølgelig i planlagte møder hos Jer, ligesom vi i nogle sager tilbyder at varetage indkaldelse til møder og skrive referat.

I alle de sager vi er tilknyttede sørger vi for, at sagsbehandler løbende bliver opdateret fra vores arbejde med familierne forud for den endelig status. På den måde sikres det at sagsbehandler til enhver tid er orienteret om udviklingen i sagen.

Vi vil kort fortalt tilpasse os det er måtte være behov for og til gavn for det enkelte sagsforløb.

 

Takster kr. pr. time 2019

Timer hverdage inden kl. 17.00                                                       706,-

Timer hverdage efter kl. 17.00                                                         1.059,-

Køretid konsulent:

Hverdage inden kl. 17.00                                                                   352,-

Hverdage efter kl. 17.00 weekender og helligdage                      528,-

Kilometer                                                                                              3,56,-

Notater og rapport                                                                              706,-

Idet at vi er en non-profit organisation, har vi i nogle tilfælde mulighed for, at søge fondsmidler som tilskud til afvikling af projekter. Vi kan derved tilbyde økonomisk fordelagtige projektforløb, hvor vi i gensidighed og samarbejde vil kunne udvikle nye tilgange og erfaringer i opgaveløsningen.