Børnefaglig undersøgelse

Vi har mulighed for at udarbejde den børnefaglige undersøgelse indenfor en kortere periode end de 4 måneder loven tilskriver, hvis der er behov for en hurtig afklaring og afdækning af sikkerheds- og risikofaktorer i familien. Vi afdækker i undersøgelsesperioden familiens netværk, med henblik på at kunne kunne finde ressourcepersoner, som på sigt kan støtte familien.

Såfremt det er relevant for sagen, kan vi tilbyde sideløbende indsatser i familien. Vi kan tilbyde at supplere den børnefaglige undersøgelse med en familieanalyse eller en forældrekompetenceundersøgelse.