Vores indsatser

Individuelt tilpassede indsatser

Hos FFA leverer vi individuelt tilpassede og særligt tilrettelagte indsatser for udsatte børn, unge og familier. De opgaver vi løser er ofte mangfoldige og komplekse, derfor er vi bevidste om at have bredde og nyeste tendenser og viden, med i vores tilgange og metodevalg. Vi lægger vægt på, at vores tilbud er individuelt og fleksibelt tilpasset den enkelte families behov og vilkår.

Vi er kendt for vores fokus på transparens i arbejdet og på med-inddragelse af både familier og samarbejdspartnere i vores arbejdsprocesser.

Vi lykkes med at skabe kontakt i de familier, hvor tilliden til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere er brudt, eller ikke eksisterende.
Vi  bliver ofte bemærket for vores evne til at træde til i akutte situationer og – trods høj kompleksitet – skabe tillid og grobund for samarbejde, og skabe udvikling over kort tid.

Vi har gode erfaringer med at koordinere de forskellige aktørers indsatser i familierne. Vores bestræbelse her er at undgå, at der arbejdes i siloer og at skabe sammenhæng i indsatserne i familien. Det giver os endvidere mulighed for at levere samlet og fyldestgørende dokumentation, der styrker sagsbehandlers og forvaltningens grundlag for vurdering af udviklingen og det eventuelle videre støttebehov i familien.

Vores indsatser er kendetegnet ved en stærk faglig tilgang og vi leverer skriftlige produkter af høj kvalitet. Vi er pålidelige, stabile og ordentlige i samarbejdet. Vi følger op på opgaverne, og er klare i vores forventninger til både samarbejdspartnere og os selv.