Individuelle projektforløb

Vores individuelle projektforløb, er en række af projekter, som i samarbejde med udvalgte Kommuner og sagsbehandlere indgår i, dette med henblik på sammen at nytænke, sammensætte og evaluere metoder, tilgange og nye måder at tænke forebyggelse. Som udgangspunkt er vores mantra i projekterne “massiv opstart og hurtigt ud af familien igen” som vi skriver i vores grundfortælling, vil vi gerne gøre os undværlige.
Vi har god erfaring med at træde akut og intensivt til i familier, som kræver stor fleksibilitet både i forhold til timeforbrug og tidspunkter for tilstedeværelse i familien. Vi har ligeledes god erfaring med at levere en intensiv indsats for så, at overlevere opgaven til lokale familiehuse, når familien er stabiliseret.

I udvalgte Kommuner deltager vi løbende i drøftelser om komplekse sager, Yderligere deltager i møder om særligt udsatte familier eller grupper, hvor kompleksiteten kræver, at der er behov for noget ganske særligt! Vi har erfaring med, at udarbejde projektforløb der matcher opgaven og i samarbejde med sagsbehandler og den faglige leder i Kommunen udvikle vores metode- og erfaringsgrundlag.

Idet at vi er en non-profit organisation, har vi i nogle tilfælde mulighed for, at søge midler som tilskud til afvikling af projekter. Vi kan derved tilbyde økonomisk fordelagtige projektforløb, hvor vi i gensidighed og samarbejde vil kunne udvikle nye tilgange og erfaringer i opgaveløsningen.