Forældrekompetenceundersøgelse

Vi kan tilbyde at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser indenfor 2-4 måneder. Undersøgelsen vil svare til ca. 45-50 timers arbejde i en familie med 2 forældre og 1 barn. Pris og varighed afhænger af om der skal udarbejdes undersøgelse på den ene, eller begge forældre. Vi bestræber os på at være præcise og konkrete i vores beskrivelser så undersøgelsen ikke bliver unødigt lang. 

Vi er to til at udarbejde forældrekompetenceundersøgelserne. 1 psykolog og 1 familiekonsulent, som én primær og én sekundær. Det vil altid være psykologen der udfører diverse tests.  

 Forældrekompetenceundersøgelsen er bygget op på følgende måde: 

Sagsbehandler udarbejder en ”problemformulering” altså en beskrivelse af, hvad der ønskes undersøgt, samt en beskrivelse af bekymringsgrundlaget. Der deles efterfølgende relevante sagsakter. Strukturen for undersøgelsesforløbet er følgende:  

  • Opstartsmøde, hvor der indhentes samtykke og strukturen for undersøgelsen gennemgås med sagsbehandler og familien.  
  • Livshistorieinterviews og relevante tests
  • Observationer af samvær 
  • Samtaler med børnene og familien
  • Møder med netværk og betydningsfulde voksne i barnets/børnenes liv 

 Vi ser efter følgende parametre i vores undersøgelser:  

  • Hvordan læser forældrene børnenes behov både på mikro plan, som handler om basale behov som fx mad, søvn og tryghed. Og på makro plan, som handler om tilgangen og evnen til at justere sig i forhold til børnenes behov.  
  • I hvilket omfang formår forældrene, at omsætte deres aflæsning af børnenes behov til en tryg (følelsesmæssig) og sikker (fysisk) hverdag.  
  • Hvordan er forældrenes samarbejdsrelationer? Hvordan samarbejder de med andre vigtige voksne i børnenes liv, som fx forvaltning, institution, læge eller sundhedsplejerske.
  • Er forældrene i stand til at se sig selv udefra, og dermed udvikle evnen til at skabe forandring i forældrerollen.  

Vores erfaring er, at vi ved at være både en psykolog og familiekonsulent i undersøgelsesforløbet, formår at byge bro til den familiebehandling, der ofte, med fordel kan iværksættes efter undersøgelsen. Enten ved at familiekonsulenten fra FFA, som har været med til undersøgelsen fortsætter i familien, eller ved at overdrage viden og kendskab til forvaltningen interne tilbud. Det har ofte vist sig at give mening, da relationen allerede er på plads ligesom at det, der skal arbejdes med, er kendt og italesat af både konsulenter og familien.