Akutte indsatser

Vi tilbyder akutte og intensive indsatser i familier, hvor der er mistanke om, eller underrettet om, vold eller overgreb. I denne type opgaver kan vi ved en intensiv tilstedeværelse i familien, undersøge og afdække risiko- og sikkerheds faktorer for barnet i familien. Vi ser det som en vigtig opgave, at støtte familien i processen under- og efter eventuelle afhøringer med henblik på at skabe en forståelse for proceduren og genskabe tryghed og tillid i familien. I den forbindelse har vi endvidere et øget fokus på, at understøtte familiens samarbejde med sagsbehandler og eventuelt den institution der har underrettet og hvor samarbejdet skal forsætte.

Vi arbejder i de akutte indsatser målrettet på, at indhente den nødvendige viden om familiens samlede situation. Vi søger samtidig at øge familiens indsigt og forståelse for deres handlemønstre og interne relationer, for derved at kunne skabe den nødvendige ro.
Vi er i forløbet opmærksomme på, at kunne træde hurtigt ud af familien igen. Enten med henblik på, at overdrage en videre indsats til forvaltningens egne interne tilbud eller på baggrund af en vurdering af, at de tiltag vi har arbejdet med i forløbet, har gjort at familien i stand til at stå stærkt alene.

Vi kan i forløbet supplere med viden til den børnefaglige undersøgelse eller tilbyde at udarbejde undersøgelsen eller en familieanalyse som tillæg til den børnefaglige undersøgelse, såfremt det skønnes gavnligt for sagsforløbet.