FFA – stå stærkt

FFA er en nonprofit erhvervsdrivende fond, som tilbyder indsatser, inden for familiebehandling, undersøgelser, undervisning og supervision til kommuner, uddannelsesinstitutioner og private.

Vi arbejder i et felt, der afspejler det omgivende samfund. Derfor er vi optagede af, såvel politiske strømninger, som nyeste forskning inden for det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige område.

De opgaver vi løser er ofte mangfoldige og komplekse, derfor er vi bevidste om at have bredde og nytænkning med i vores tilgange og metodevalg. Vi lægger vægt på, at vores tilbud er individuelt og fleksibelt tilpasset den enkelte families behov og vilkår.

Vores fleksibilitet er kendt af vores samarbejdspartnere, og vi er tilgængelige når der er brug for os. Vi arbejder døgnet rundt, hele året og vi har gennem et århundrede skabt omfattende resultater for udsatte børn, unge og familier. Når alt kommer til alt, er evnen til at få alle i familien til at stå stærkt og stå selv, vores fineste opgave.