FFA – stå stærkt

FFA er en erhvervsdrivende fond, som tilbyder indsatser inden for servicelovens bestemmelser herunder: undersøgelser, individuelle projektforløb, familiebehandling, sparring og supervision til plejefamilier, kommuner, uddannelsesinstitutioner og private.

Vi leverer indsatser og dokumentation af høj kvalitet. Vi er stabile og ordentlige i samarbejdet med såvel familier som forvaltninger, og vi er klare i vores forventninger, både til omverdenen og os selv.

Vi arbejder i et felt, der afspejler det omgivende samfund. Derfor er vi optagede af, de politiske strømninger, og nyeste forskning inden for det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige område.

Vores fleksibilitet er kendt af vores samarbejdspartnere, og vi er tilgængelige, når der er brug for os. Vi arbejder døgnet rundt, hele året og vi har gennem et århundrede skabt markante og holdbare resultater for udsatte børn, unge og familier.

Evnen til, at få alle i familien til at stå selv og stå stærkt, er vores fineste opgave, og i al beskedenhed, det vi er gode til.